Want goed bestuur,
daar kies je voor!

Lokaal Liberaal

Wie zijn we?

Lokaal Liberaal’ is de samensmelting van de liberale afdelingen van Lokeren en Moerbeke. Het is een lokale politieke beweging van en voor iedereen die in de toekomstige fusie-stad Lokeren woont en leeft. Wij laten ons niet afleiden door nationale politieke gebeurtenissen en ontwikkelingen. 

Waar staan wij voor?

Lokaal Liberaal’ staat voor een fusiestad Lokeren waar het goed wonen en werken is. Voor een stedelijke overheid die focust op haar kerntaken, die vrijheid en ruimte geeft aan burgers, verenigingen en bedrijven. 

‘Lokaal Liberaal’ is de drijvende kracht achter de fusie van Lokeren en Moerbeke en wil ook in de toekomst actief deelnemen aan het bestuur van de fusiestad. Constructief, pragmatisch en doortastend.

Waarom fusioneren?

Lokeren en Moerbeke hebben de intentie om te fusioneren. Zij zijn klaar voor de vele uitdagingen die afkomen op steden en gemeenten.

De Lokaal Liberale burgemeesters Filip Anthuenis en Stijn De Schepper coördineren het hele project dat binnenkort zal uitmonden in een definitieve stemming in de gemeenteraden van Lokeren en Moerbeke. Beide burgemeesters hechten veel belang aan duidelijke en eerlijke communicatie naar bevolking en personeel en maken daar de komende weken werk van.

Lokeren en Moerbeke werken momenteel reeds samen in diverse verbanden, maar fusioneren biedt nog veel meer voordelen.

De toekomstige fusiestad Lokeren zal met ongeveer 50.000 inwoners veel meer bestuurskracht hebben dan vandaag. 

Meer bestuurskracht betekent een efficiëntere en kwaliteitsvollere dienstverlening. Met een gelijke behandeling voor alle burgers, gespreid over het hele grondgebied.  Het betekent dat de veiligheid van onze burgers nog beter gegarandeerd wordt, door de uitbouw van een sterk politiekorps en een uitgebalanceerd camerasysteem.

Filip Anthuenis en Stijn De Schepper
Spoele school Lokeren

Meer mogelijkheden

Meer bestuurskracht biedt ook meer mogelijkheden op sociaal economisch vlak. Verdere industriële ontwikkeling, het stimuleren van vrij ondernemerschap en het creëren van bijkomende tewerkstelling staan hoog op de Lokaal Liberale agenda.

De schaalvergroting die de fusie genereert, biedt ook op ruimtelijk vlak meer mogelijkheden. Er wordt een ruimteplan opgemaakt voor het hele grondgebied van de fusiestad waardoor het nog beter en gezelliger kan worden om in de stad te wonen, te werken en op te groeien. 

‘Lokaal Liberaal’ staat ook garant voor het verder doordacht en doortastend investeren in het stedelijk onderwijs.

Lokeren en Moerbeke hebben prachtige natuur gemeen, veel groen en parken. Dat biedt naar de toekomst toe enorme mogelijkheden op vlak van fiets-, wandel- en watertoerisme. 

Ook op financieel vlak biedt de fusie ontegensprekelijk een aantal voordelen die lage gemeentelijke fiscaliteit en schuld genereren.

Blijft de dienstverlening in Moerbeke op peil?

‘Lokaal Liberaal’ staat garant voor een efficiënte dienstverlening. Ook en zeker in Moerbeke. 

We wensen alle ‘front-office’ dienstverlening te behouden en zelfs kwalitatief te versterken. Een fysiek infopunt in een dienstencentrum in het noorden van de stad zal er zijn voor alle burgers, net als in het stadhuis van Lokeren. Burgerzaken zoals rijbewijzen, identiteitsbewijzen en paspoorten kunnen worden aangevraagd en opgehaald. Zelfs huwelijken zullen mogelijk blijven in het noorden. 

We voorzien vergaderplaatsen verspreid over het grondgebied zodat adviesraden qua locatie afwisselend kunnen vergaderen. Specifieke organen zoals de feestcomités behouden hun werking en activiteiten worden beter op elkaar afgestemd.

Het nieuwe toekomstige vervoersplan biedt mogelijkheden om inwoners in de wijken Koewacht, Kruisstraat en Pereboom, en in alle huidige Lokerse buitenwijken beter te bedienen. 

Ook het veiligheidsniveau wordt verhoogd. Een nieuwe veiligheidshub in het noorden van de stad moet een duidelijke verbetering betekenen voor de civiele veiligheid. Een brandweerpost, een politiekantoor en een vertrekplek voor de dienst integrale veiligheid krijgen ook in Moerbeke een ankerplaats. De eerste initiatieven werden hier reeds genomen, zoals de rekrutering van nieuwe brandweermannen en -vrouwen.

Hoe gaat het nu verder?

Bestuursleden, toekomstige verkiezingskandidaten, sympathiserende burgers werken de komende maanden een omstandig verkiezingsprogramma uit. Daarnaast wordt werk gemaakt van een stevige kandidatenlijst met ambitieuze mensen die zich volop smijten voor Lokeren en Moerbeke. Dat verkiezingsprogramma en die kandidatenlijst zullen worden voorgelegd aan de burgers in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. 

Leve ‘Lokaal Liberaal’ !

Klaar voor morgen

De wereld om ons heen is de afgelopen jaren sterk veranderd. 

Informatie is een ‘muisklik’ bij ons vandaan en op ieder moment en over de hele wereld beschikbaar. 

Toch hechten we – weliswaar met de wereld binnen ons handbereik – nog steeds heel veel waarde aan onze lokale omgeving, onze eigen achtergrond, onze maatschappij waar we heel direct deel van uitmaken. 

Ook ons politiek systeem dient zich aan te passen aan die veranderende maatschappij. Die politieke aanpassing start aan de basis. Op het niveau van steden en gemeenten.

Lokeren en Moerbeke zijn klaar voor de uitdagingen die op ons afkomen. Samen zullen wij in de toekomstige fusiestad van ongeveer 50.000 inwoners nog meer bestuurskracht hebben om het nog aangenamer en gezelliger te maken voor onze inwoners. Goed zo.

Toch blijven we nood hebben aan duidelijkheid in de complexe omgeving waarin we leven. Nood aan mensen die zich lokaal volop durven smijten voor het prachtige Lokeren en het – zo mogelijk – nog prachtigere Moerbeke. Nood aan een lokale partij die opnieuw voluit gaat voor vrijheid, voor verantwoordelijkheid en vooruitgang. 

Nood aan ‘Lokaal Liberaal’.


Filip Anthuenis
Burgemeester Lokeren
Lijsttrekker Lokaal Liberaal